Drepturi de Autor Marketing Robots S.R.L.

Marketing Robots S.R.L. vă autorizează să copiaţi documentele publicate de Marketing Robots S.R.L., aflate pe Internet, doar pentru uz personal sau non-comercial, cu condiţia ca orice copie a acestor documente să păstreze toate drepturile de autor şi alte notificări legate de drepturi de proprietate intelectuală conţinute în respectivul document. Cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres, nimic din prezentul alineat nu trebuie interpretat ca acordând orice licenţă sau drept de orice fel cu privire la drepturile de autor ale Marketing Robots S.R.L. Niciun material disponibil pe site-ul web Marketing Robots S.R.L. nu poate fi stocat, multiplicat sau transmis prin orice mijloace, inclusiv, fără a se limita la mijloace mecanice, electronice, scanare, fotocopiere sau înregistrare, fără permisiunea prealabilă şi scrisă a Marketing Robots S.R.L.

Drepturi de proprietate intelectuala

Marketing Robots, logo-ul Marketing Robots, precum şi toate denumirile produselor care apar pe site-ul nostru web sunt mărcile comerciale şi/sau mărci deţinute de către Marketing Robots S.R.L., şi asupra niciunei mărci comerciale sau marca de alt tip nu se acordă nicio licenţă, aşa cum nu se acordă nicio licenţă nici în legătură cu materialele conţinute pe site-ul web Marketing Robots.

Marketing Robots S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conţinutului acestui site, inclusiv, fără limitare, la articolele, textele, fotografiile, ilustraţiile, clipurile muzicale, audio şi video.

Protecţia datelor private şi a datelor cu caracter personal

În măsura în care în momentul accesarii site-ului web Marketing Robots S.R.L. se răspunde cu informaţii, inclusiv întrebări, comentarii sau sugestii cu privire la conţinutul site-ului Marketing Robots S.R.L., aceste informaţii sunt considerate a fi non-confidenţiale şi Marketing Robots nu va avea nicio obligaţie cu privire la aceste informaţii, şi va fi liberă să reproducă, utilizeze, dezvăluie şi distribuie informaţiile altor persoane şi/sau entităţi, fără limitare. Marketing Robots S.R.L. va avea libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în aceste informaţii, astfel cum au fost definite mai sus, pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, promovarea şi comercializarea serviciilor care încorporează astfel de informaţii.

În măsura în care acest site este accesat, anumite date cu caracter personal ar putea fi colectate în mod manual sau automat. Procesarea datelor cu caracter personal se face respectând dispoziţiile Legii 677/2001. Prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul acestui site, proprietatea Marketing Robots S.R.L., sunteţi de acord că astfel de data vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale şi cu politica noastră de confidenţialitate.

Site-ul web Marketing Robots S.R.L. nu poate fi folosit pentru a publica date sau informaţii cu caracter personal ale unei terţe părţi.

Condiţii generale de utilizare

Marketing Robots S.R.L. nu oferă garanţii sau reprezentări, fie explicite sau implicite, de comercializare pentru un anumit scop sau de orice altă natură pentru informaţiile cuprinse în conţinutul acestui site. Informaţiile de pe acest site pot include inadvertenţe tipografice.

Toate materialele conţinute pe site-ul Marketing Robots S.R.L. au fost publicate în scopuri informative şi nu constituie oferte ferme de a contracta. De asemenea, în măsura în care anumite materiale publicate nu sunt proprietatea Marketing Robots S.R.L., Marketing Robots S.R.L. nu va putea fi ţinut răspunzător pentru acurateţea, validitatea şi/sau valabilitatea acelor informaţii şi materiale publicate. Pentru a obţine informaţii relevante cu privire la serviciile pe care le solicitaţi vă sfătuim să contactaţi un reprezentant al Marketing Robots S.R.L.

Marketing Robots S.R.L. nu va putea fi ţinut răspunzător faţă de nicio persoană sau entitate pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidente, subsecvente sau alt fel de daune ce ar putea avea la bază utilizarea acestui site web sau orice alt site web care este legat de Marketing Robots, inclusiv, fără a se limita la, orice profituri pierdute, întreruperea activităţii sau pierderea de informaţii.

Orice modificare cu privire la capitolul “Termeni si condiţii” va intra în vigoare la data publicării pe site-ul Marketing Robots S.R.L.